دانشگاه ها

Caerleon-Lawn-21تحصیل رایگان و بدون مدرک زبان در تمام مقاطع تحصیلی همواره مورد توجه متقاضیان مهاجرت به خارج از کشور بخصوص لهستان بوده.چرا که تحصیلات در خارج از کشور مناسب ترین راه جهت اخذ اقامت دایم در اروپا است و لهستان در این میان یک کشور عالی برای ادامه تحصیل و یک انتخاب مطمئن است .در این وب سایت شما میتوانید طیف وسیعی از دوره ها را بررسی و ارزانترین آن را انتخاب کنید دانشگاههای لهستان همیشه به دانشجویان خارجی خوش آمد گفته و شهرهای لهستان نه تنها فراهم کننده شرایط مناسبی برای تحصیل است بلکه مفتخر به تعداد زیادی مراکز تفریحی هستند، سیستم تحصیلی لهستان دارای قدمت آکادمیک طولانی و درخور توجهی با ریشه های تاریخی در زمان قرون وسطی است.دانشگاه یاگیولان درکراکو در قرن 14 تاسیس شده و یکی از قدیمی ترین دانشگاههای اروپا میباشد. و امروزه دانشگاههای لهستان مفتخر به داشتن سیستم آموزشی در سطح استانداردهای اروپایی میباشد.

در اغلب شهرهای بزرگ دانشگاههای خصوصی و عمومی تا سطوح دکترا وجود دارد و رشته های مختلفی را عرضه میکنند. دانشگاههایی که دارای رنج وسیعی از رشته های مورد نیاز است و همواره در حال رشد جهت پاسخ به نیاز بازار میباشد.مدارک دانشگاههای لهستان شناخته شده در اتحادیه اروپا و جهان، وهمچنین کشورهایی نظیر ، آمریکا ،کانادا واسترالیا میباشد. تحصیل در لهستان با ارائه آموزشهای مدرن و کارآمد دانشجویان را جهت آمادگی برای ورود به بازار کار در اروپا آماده میکند.

نام دانشگاه به انگلیسی نام دانشگاه به لهستانی شهر
 University of Warsaw Uniwersytet Warszawski Warsaw
 Jagiellonian University Uniwersytet Jagiellonski Krakow
 AGH University of Science and Technology Akademia Górniczo-Hutnicza Krakow
 Adam Mickiewicz University Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznan
 Warsaw University of Technology Politechnika Warszawska Warsaw
 Nicolaus Copernicus University Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun
 Kazimierz Wielki University of Bydgoszcz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
 University of Silesia of Katowice Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice
 Silesian University of Technology Politechnika Slaska w Gliwicach Gliwice
 Silesian University of Technology Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Krakow
 University of Gdansk Uniwersytet Gdanski Gdansk
 University of Warmia and Mazury in Olsztyn Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie Olsztyn
 Marie Curie-Sklodowska University Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin
 Warsaw University of Life Sciences Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw
 University of Lodz Uniwersytet Lódzki Lodz
 Polytechnic University, Rzeszów Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszow
 The John Paul II Catholic University of Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin
 University of Bialystok Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok
 Bialystok Technical University Politechnika Bialostocka Bialystok
 Lublin University of Technology Politechnika Lubelska Lublin
 West Pomeranian University of Technology of Szczecin Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
University of Humanities and Sciences of Kielce Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
 University of Wroclaw Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
 The College of Computer Science of Lodz Wyzsza Szkola Informatyki w Lodzi Lodz
 Cardinal Stefan Wyszynski University of Warsaw Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
 Poznan School of Banking Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu Poznan
 Pomeranian University of Slupsk Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
 Polish-Japanese Institute of Information Technology Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw
 Military University of Technology Wojskowa Akademia Techniczna Warsaw
 Wroclaw University of Technology Politechnika Wroclawska Wroclaw
 University of Technology and Life Sciences of Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
 Cracow University of Economics Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakow
 Leon Kozminski Academy Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
 Poznan University of Economics Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
 Gdansk University of Technology Politechnika Gdanska Gdansk
 Technical University of Lodz Politechnika Lódzka Lodz
 University of Social Sciences and Humanities Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej Warsaw
 Medical University of Warsaw Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
 University of Szczecin Uniwersytet Szczecinski Szczecin
 University of Technology and Humanities of Radom Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
 University of Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
 University of Rzeszow Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
 University of Economics of Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice
 Warsaw School of Economics Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
 Koszalin University of Technology Politechnika Koszalinska Koszalin
 Medical University of Silesia, Katowice Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
 Academy of Technology and Humanities Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
 University of Opole Uniwersytet Opolski Opole
 Lazarski School of Commerce and Law of Warsaw Uczelnia Lazarskiego Warsaw
 Poznan University of Life Sciences Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
 University of Physical Education of Warsaw Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw
 Nowy Sacz School of Business – National-Louis University Wyzsza Szkola Biznesu – National-Louis University Nowy Sacz
 Medical University of Gdansk Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk
 University of Natural Sciences and Humanities of Siedlce Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
 Medical University of Lódz Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
 Pomeranian Medical University of Szczecin Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
 Academy of Finance and Business Vistula Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa
 The West Pomeranian Business School of Szczecin Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
 University of Fine Arts of Poznan Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
 Poznan University of Medical Sciences Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
 Medical University of Lublin Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
 Czestochowa University of Technology Politechnika Czestochowska Czestochowa
 Poznan University of Technology Politechnika Poznanska Poznan
 School of Economics of Katowice Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice
 Medical University of Bialystok Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
 The School of Banking and Management of Cracow Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Krakow
 Wroclaw University of Economics Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw
 College of Foreign Languages of Czestochowa Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
 School of Computer Science and Economics of Krakow Wyzsza Szkola Ekonimii i Informatyki w Krakowie Krakow
 Maritime University of Szczecin Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
 Aleksandra Gieysztora Academy of Humanities Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pultusk
 Academy of Fine Arts of Warsaw Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
 Academy of Physical Education of Katowice Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
 Academy of Music of Warsaw Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Warsaw
 Helena Chodkowska University of Technology and Economics Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
 Main School of Fire Service Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej Warsaw
 Gdansk Management College of Gdansk Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku Gdansk
 School of Applied Technology and Management Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
 Maritime University of Gdynia Akademia Morska w Gdyni Gdynia
 College of Management and Public Administration of Zamosc Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
 Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
 Maria Grzegorzewska Academy of Special Education Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Warsaw
 Graduate School of International Trade and Finance Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw
 Józef Tyszkiewicz College of Business and Computer Science Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza Bielsko-Biala
 Opole University of Technology Politechnika Opolska Opole
 Jan Matejko Academy of Fine Art of Krakow Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Krakow
 Christian Theological Academy Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
 University of Finance and Management of Bialystok Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok
 Academy of Physical Education of Poznan Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
 Wroclaw Medical University Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
 Jan Dlugosz University of Czestochowa Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
 Academy of Music of Poznan Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan
 Academy of Music of Gdansk Akademia Muzyczna w Gdansku Gdansk
 Pedagogical University of Warsaw Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
 University School of Physical Education of Cracow Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Krakow
 Kielce University of Technology Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
 Lower Silesian College of Entrepreneurship and Technology of Polkowice Dolnoslaska Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Techniki w Polkowicach Polkowice
 The Polish National Film, Television and Theatre School Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna Lodz
 University of Agriculture of Krakow Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja Krakow
 Intertational School of Logistic and Transport of Wroclaw  Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
 Academy of Computer Science and Management Olsztynska Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania Olsztyn
 Pedagogical University of Cracow Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakow
 Polonia University of Czestochowa Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
 Academy of Music of Kraków Akademia Muzyczna w Krakowie Krakow
 The Ludwik Solski State Drama School of Cracow Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Krakow
 Lomza State University of Applied Sciences Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
 Academy of Music of Bydgoszcz Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
 University of Life Sciences of Lublin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
 Pawel Wlodkowic University College of Plock Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock
 School of Economics and Law of Kielce Wyzsza Szkola Ekonomii i Prawa Kielce
 College of Economics Tourism and Social Sciences Wyzsza Szkola Ekonomii Turystyki i Nauk Spolecznych Kielce
 The Maria Sklodowskiej-Curie Warsaw Academy Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie Warsaw
 The State School of Higher Education of Chelm Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
 University School of Physical Education of Wroclaw Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
 Academy of Fine Arts and Design of Lodz Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
 European Academy of Arts of Warsaw Europejska Akademia Sztuk Warsaw
 Social-Economic Higher School of Gdañsk Wyzsza Szkola Spoleczno – Ekonomiczna w Gdansku Gdansk
 Stanislaw Staszic University of Applied Sciences of Pila Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
 The State School of Higher Education of Ciechanów Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie Ciechanow
 Academy of Humanities and Economics of Lodz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
 Academy of Fine Arts of Gdansk Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
 European College of Hospitality, Tourism and Management Europejska Szkola Hotelarstwa Sopot
 Academy of Fine Arts of Katowice Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
 Academy of Fine Arts of Wroclaw Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu Wroclaw
 Academy of Music of Lodz Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
 Academy of Music of Wroclaw Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
 Academy of Music of Katowice Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
 The State Higher Vocational School of Walcz  Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
 College of Management and Finance of Wroclaw Wyzsza Szkola Zarzadzania i Finansów we Wroclawiu Wroclaw
 Graduate School of Business of Pila Wyzsza Szkola Biznesu w Pile Pila
 School of Law and Diplomacy Szkola Wyzsza Prawa i Dyplomacji Gdynia
 Nadbuzanska College of Siemiatycze Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach Siemiatycze