مجوز کار

مجوز کار

work_in_progress-wallpaper-1280x800

صدور مجوز (WORK PERMITE) در اروپا فقط ازطریق ثبت شرکت در اروپا از نوع F مقدور خواهد بود. مجوز کار معمولا به صورت یکساله صادر می شود و هر سال قابل تمدید است و تمدید آن مشروط به فعالیت های شرکت ثبت شده وپرداخت مالیات های به موقع در طول یکسال می باشد که تیم وکلای EUCS متقاضیانی را که فعلا قصد انجام فعالیت های تجاری ندارند را در جهت این امر راهنمایی و پشتیبانی خواهد کرد.
درخواست اجازه کار بدون افتتاح حساب بانکی شرکت ثبت شده در اروپا امکان پذیر نمی باشدو باید مبلغ واریز شده در حساب شرکت جهت این درخواست به ادارات مربوطه ارائه گردد واین امر یکی از مهمترین مراحل درخواست اجازه کار در اروپا می باشد که در کشورهای مختلف مبلغ و مدت زمان سپرده گذاری وجه تفاوت دارد. پروسه صدور اجازه کار پس از تکمیل بودن کلیه مدارک ثبت شده شرکت، معمولا بین 4 تا 6 ماه کاری زمان خواهد برد .
پس از اخذ اجازه کار در اروپا متقاضی می تواند نسبت به اخذ ویزای موقت اروپا از طریق سفارت خانه کشورمربوطه اقدام کند و پس از ورود به اروپا ،اجازه کار در محل شرکت ثبت شده را دارد و حتی می تواند نسبت به منعقد کردن قراردادهای رسمی و تجاری با دیگر شرکت های اروپایی یا غیر اروپایی اقدام کند.
پروسه درخواست اجازه کار و شرکت ثبت شده در اروپا دو پروژه متصل بهم جهت اخذ اقامت اروپا می باشد که به تنهایی هر کدام , اخذ اقامت اروپا مسیر نخواهد بود.
EUCS با تیم وکلای مجرب و با سابقه پروسه در خواست اجازه کار را برای متقاضیان اقامت اروپا انجام خواهد داد و کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار مشتریان قرار خواهد داد.
ارائه تائیدیه اجازه کار واصل مدارک شرکت ثبت شده در اروپا جهت دریافت اقامت اروپا الزامی می باشد که شرکت EUCS پس از دریافت این تائیدیه نسخه اصلی را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد .لازم به ذکر است جهت درخواست اقامت اروپا  نسخه کپی این اجازه نامه مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد و فقط نسخه اصلی قابل قبول خواهد بود.
ممکن است این سوال در ذهن برخی متقاضیان بوجود آید که قرار است فعلا فعالیت تجاری در اروپا نداشته باشند و فعلا فقط تمایل به اخذ اقامت اروپا را داشته باشند. لازم به ذکر است که انجام این پروسه جهت درخواست اقامت ضروری است و در صورت عدم تمایل متقاضی به انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی در اروپا , وکلای شرکت EUCS راهکارهای لازم را جهت فعال نگه داشتن شرکت با کمترین هزینه های ممکن و حد اقل پرداخت مالیات را در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد و نگرانی های متقاضیان را مینی بر چگونه فعال نگه داشتن شرکت ثبت شده رفع خواهند کرد.
نکته مهم
جهت یادآوری مجدد فقط شرکت های ثبت شده از نوع F واجد شرایط درخواست اجازه کار در اروپا می باشند و یکی از مهمترین مدارک جهت این تقاضا , ارائه پرینت های حساب بانکی شرکت ثبت شده در اروپا می باشد که فقط و فقط توسط یکی از سهامداران شرکت ثبت شده امکان پذیر میباشد و توسط هیچ نماینده یا وکیل قانونی امکان افتتاح حساب بانکی وجود ندارد.
مبلغ موجودی در حساب بانکی و مدت زمان آن در هر کشوری متفاوت است و جهت کسب اطلاعات دقیق و به روز با مشاورین شرکت EUCS تماس حاصل فرمایید.