معرفی RP

معرفی RP

lead_large

RP RESIDENT PERMIT کارت اقامت دائم اروپا می باشد.کسانی که موفق به کارت اقامت دائم اروپا می شوند , می توانند در تمامی کشورهای اروپایی عضو شینگن هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی داشته باشتد و حتی در دیگر شرکت های اروپا در سرتاسر اروپا مشغول به کار شوند.
دارندگان کارت اقامت دایم امکان درخواست پاسپورت اروپایی را دارند که مدت زمان آن در هر کشور متفاوت است.
داشتن کارت اقامت دائم اروپا به معنی این است که فرد بطور کامل و همیشگی ،بدون نیاز به تمدید اقامت،شهروند اروپایی شده و از تمامی حق و حقوق یک شهروند اروپایی برخوردار می شود.
جهت اخذ کارت اقامت دائم اروپا حتما باید متقاضی به مدت 5 سال ویزا یا کارت اقامت موقت خود را تمدید کرده باشد.
اگر متقاضی کارت اقامت موقت اروپا را از طریق ثبت شرکت و اجازه کار دریافت کرده باشد حداقل باید 2 سال را در طول این 5 سال در کشور مورد نظر زندگی کرده باشد و اگر از طریق کارمندی گرفته باشد 4 سال و 2 ماه را باید در کشور مدنظر زندگی کرده باشد.
اگر متقاضی اقامت دائم قبلا دارای کارت موقت اقامت اروپا از طریق ویزای تحصیلی بوده است پس از 10 سال امکان درخواست کارت اقامت دائم بوجود خواهد آمد .
پس از اخذ کارت اقامت دائم اروپا نیازی به فعالیت شرکت یا ادامه تحصیل نیست و زمانی که این کارت صادر شد همانند شناسنامه اروپایی ، فرد متقاضی یک شهروند اروپایی محسوب می شود.
شرایط اخذ اقامت موقت و یا دائم اروپا ممکن است تغییر کند که این تغییرات از طریق وب سایت EUCS به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
با توجه به هزینه های بسیار سنگین جهت اخذ پاسپورت اروپایی که برخی از کشورهای اروپایی نسبت به واگذاری آن اقدام کردند (حدود 650 هزار یورو) این راه جهت دریافت پاسپورت اروپایی راهی کم هزینه و مطمئن و قانونی است.
پروسه زمان صدور این کارت ممکن است در برخی کشورهای اروپایی متفاوت باشد که جهت کسب اطلاعات دقیق
می توانید با وکلای شرکت EUCS تماس فرمایید.